ДОБРЕ ДОШЛИ
 
Защо в България?

• Република България е пълноправен член на
ЕС от 2007 г.

• Левът е обвързан с еврото, 1 EUR=  1,956  ЛЕВА

• Има  икономическа  и  политическа  стабилност 

• Безработица  9,2%  

• Инфлация (CPI) 3,1% 

                                                                                                    • Държавен дълг 17,4%

                                                                                                    • Данък върху корпоративната печалба 10%

                                                                                                    •Данък върху  дивидентите 5%

                                                                                                    • Данък за физическите лица 10%

                                                                                                    • ДДС 20%

• Големи годишни амортизационни норми
• Покупка на имот със 100% индивидуално участие на ваше име или на вашата фирма .
• Покупка на лек  автомобил  с български регистрационни номера на името на вашата фирма
• Откриване на сметка на физическо лице с лична карта или паспорт в местна банка и
издаване  на Visa Electron и Интернет банкиране

Учредяване на дружество и цена

В Република България чужд гражданин може да учреди ЕООД или ООД, както и АД
Акционери на  дружеството  и  управител, могат  да  бъдат  граждани  от  всякаква 
националност,  както и физически или юридически лица. Цената за учредяване на ЕООД или
ООД е в размер на 500 евро.

За цена от 500 евро ви предлагаме 

• Подготовка  на  Устава  на  дружеството  . 

• Проверка  на  името  в  регистъра IS. 

• Документите изаявката за регистрация на фирмата. .

• Необходимите пълномощни .

• Депозиране на документите  в Районния съд . Регистриране на дружеството в данъчната
служба и търговската камара.

• Такси на нотариуси,  адвокати, счетоводители.

• Такси и данъци на държавата. .

• Обнародване на дружеството в Държавен вестник.

• Два печата на дружеството.

• Откриване на банкови сметки (корпоративни и индивидуални), карта Visa Electron и
интернет банкиране, която ви позволява да управлявате парите си от всяка точка на света.

• Времето,  необходимо  за  създаването  на  дружеството  е  5  (пет)  работни  дни. 

• Минимален  капитал едно (1) евро

• Вписване на вътрешнообщностни сделки (VIES) десет (10) работни дни
ADVERTISING
Виртуалния офис ще даде на вашия
бизнес добър професинален         
имидж.
Предимствата на виртуалния офис:
- Регистриране на адрес гарантиран
професионализъм и развитие на
вашата фирма.
- Професионални секретарски услуги
(приемане на обаждания, съобщения,
спедиторски услуги).
- Управление на вашата поща.
- Местен адрес и телефонни номера.
- Достъп до дружеството,  конферентна
зала с пълна техническа подръжка и
секретарски принос,  както и офис
площи (с плащане за използване).
- Значително намаляване на разходите.
- Ниски ставки за плащане.
Виртуален офис в Петрич, България.
Video surveillance,
computers, printers
IONION CONSULTING GROUP
Copyright © 2015 by "IONION CONSULTING GROUP"  ·  All Rights reserved  · E-Mail: ionionconsult@gmail.com  ·   E-Mail: kalliakmani.a@gmail.com  ·  Design  MULTYCOM®
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ. НИСКИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ. НИСКИ ДАНЪЦИ. НИСКИ ОСИГУРОВКИ
НАЧАЛО         ЗА  НАС        УСЛУГИ       КОНТАКТИ        РЕКЛАМА