УСЛУГИ
 
Проучване на пазара

Ние се ангажираме от ваше име да направим предварително маркетингово проучване на
пазара,  което е необходимо преди установяването ви в България.
Ние  осигуряваме  на  вашия  бизнес  информация  относно  пазарните  тенденции,  навици  и 
финансовия обем на пазара, преки или косвени конкуренти и потенциални партньори. Също 
така  правим  проучвания за  намиране  на  работници  или  служители,  или  персонал  на 
компанията.

Планиране и създаване на интернет страница (уеб сайт)
Проектираме и изработваме стилни и оригинални уебсайтове с акцент върху
функционалността  и естетиката, така че винаги да акцентират на корпоративната идентичност
на нашия клиент.

Финансова подкрепа.
Ние предлагаме подкрепа за откриване на сметки за физически и юридически лица
незабавно чрез  издаване  на  Visa  Electron  и  интернет  банкиране.  За  да  управлявате 
парите  си  от  всяка  точка на света . 
Специални  консултанти,  които  добре  познават  банковия  пазар  и  банковите  продукти  се 
задължават  да  ви  информират за  наличните  финансови  продукти,  анализ  на 
предимствата  и  недостатъците на продуктите, предлагани от финансовите институции.
Ангажираме се да изготвим и представим проекти, съфинансирани от европейски програми.

Имоти България
Чуждестранен гражданин може да стане собственик на имот в България:
•Що  се  отнася  до  къщи,  вили,  апартаменти  и  ограничени  права  на  собственост  (правото 
на  ползване, право на строеж и т.н.), можете да ги купите директно като физическо лице.
•Що се отнася до недвижими имоти със земя, вие трябва да представите компания, която е,
като юридическо лице, собственик на имота.
Учредяването  на дружество в България е една от услугите, които компанията ни предлага.
Други начини за покупка на земя в България са:
• Създаване на съвместно предприятие със съществуващите местни фирми
• Стартиране на нов бизнес .
• Придобиване на дружество чрез приватизация .
• Осъществяване на инвестиционен портфейл.
Чуждестранните компании или частни лица имат право да отварят банкови сметки в
българска  или  чуждестранна  валута.  Също  така,  няма  ограничение  за  участието  на 
чужденци  в  холдингово  дружество.  Като  цяло  съществува  режим  на  уважение  и 
признателност  за  чуждестранните инвеститори от българската правна система. Нашата
компания може да подпомага и организира целия процес на покупко­продажба на земи  от 
началото  до  края. 
Този  процес  ще  бъде  поет  от  нашите  сътрудници  ­адвокати,  счетоводители, нотариуси,
инженери, геодезисти и експерти по недвижими имоти, които ще ви  дадат по­висока
професионална подкрепа в тази област.

Също така ние предлагаме: 
• Организиране на пътуване и настаняване в България.
• Транспорт  от  хотела  до  различните  области за  оценка на недвижими имоти.
• Консултантски  услуги  по  всеки  въпрос,  свързан  с  инвестициите  ви  в  България. 
• Преговори    за най-добрата  оферта  за  покупка  или  продажба  от  професионалисти.
• Регистрации  на  смесените  и  чуждестранни фирми.
• Управление  на недвижими  имоти (ако  е необходимо).
• Придружител говорещ български.
Митнически дейности
Ние  се  ангажираме  с  всички  видове митническо  оформяне за  внос  и  износ  от Европа,      
Азия,  Африка,  САЩ,  Австралия,  както  и  складиране,  транспорт,  дистрибуция,  съхранение,
застраховка и пренатоварване на вашите стоки.
•Предлагаме  общи  пакети  транспорт  и  митническо  освобождаване  от  и  до  страната  на  
изпращане/получаване
•Веднага  изчисляваме  данъци,  такси  и  общите  разходи за  транспорт  и застраховка  на 
вашите  стоки от и до чужбина (Врата / Врата)
•Намираме чрез нашата мрежа от кореспонденти найрентабилното решение за транспорт и  
митническо оформяне на стоките ви във финансови пакети (CIF, FOB, EXW, DDU, DDP, и т.н. )

Счетоводна поддръжка
Предлагаме ви пълно счетоводно обслужване и водене на записи от всички категории
• Оптимизиране на данъчната тежест. 
• Данъчно планиране и подкрепа. 
• Подготовка за данъчни ревизии.
• Начисляване и връщане на ДДС
• Данъчни декларации, ДДС декларации и VIES за юридически лица  .
• Споразумения и жалби
ADVERTISING
Виртуалния офис ще даде на вашия
бизнес добър професинален         
имидж.
Предимствата на виртуалния офис:
- Регистриране на адрес гарантиран
професионализъм и развитие на
вашата фирма.
- Професионални секретарски услуги
(приемане на обаждания, съобщения,
спедиторски услуги).
- Управление на вашата поща.
- Местен адрес и телефонни номера.
- Достъп до дружеството,  конферентна
зала с пълна техническа подръжка и
секретарски принос,  както и офис
площи (с плащане за използване).
- Значително намаляване на разходите.
- Ниски ставки за плащане.
Виртуален офис в Петрич, България.
Video surveillance,
computers, printers
IONION CONSULTING GROUP
Copyright © 2015 by "IONION CONSULTING GROUP"  ·  All Rights reserved  · E-Mail: ionionconsult@gmail.com  ·   E-Mail: kalliakmani.a@gmail.com  ·  Design  MULTYCOM®
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ. НИСКИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ. НИСКИ ДАНЪЦИ. НИСКИ ОСИГУРОВКИ
НАЧАЛО         ЗА  НАС        УСЛУГИ       КОНТАКТИ        РЕКЛАМА